Xem để biết mình nên hoặc không nên làm gì trước mặt trẻ em. Nếu chúng ta quan tâm đến thế hệ mai sau, hãy cẩn thận với những gì chúng ta đang làm mỗi ngày. Trẻ em học hỏi từ chúng ta.

Shaping the habit of reading

Trẻ em luôn bắt chước hành động của người lớn. Cho nên đừng vội trách trẻ nhỏ khi chúng làm sai bất cứ chuyện gì. Trước tiên, hãy xem lại hành động hay hành vi của người lớn chúng ta.

 

 

admin

Thảo luận

Facebook