Unit 7 – Present Simple

Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình eEnglish cấp độ Pre-intermediate của Trung tâm Anh ngữ Wealth Success. Mình là John Carnegie. Nếu như bạn đang tìm kiếm một chương trình tiếng Anh giao tiếp chuyên nghiệp thì bạn đã chọn đúng nơi rồi.

Hey guys. Welcome back to eEnglish – Pre-intermediate. I’m John Carnegie from Wealth Success English Centre. Are you searching for a Professional Communication (PC) English Program? Then you’re in the right place.

Thumbnail Unit 7 - Present Simple

Ngày hôm nay chúng ta sẽ học ngữ pháp: Present Simple (thì hiện tại đơn)

Today, we’ll learn Grammar: Present Simple

Trước hết các bạn vui lòng hoàn thành những câu sau với thì hiện tại đơn.

First of all, please complete the sentences using the Present Simple.

Các bạn đã xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án nhé.

Have you finished? Now let’s have a look at the answers.

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thì hiện tại đơn.

Now, I’d like to tell you how to use Present Simple.

Cũng khá là khó để hình dung cách sử dụng thì hiện tại đơn chỉ bằng cách đọc định nghĩa của nó đúng ko nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem 1 số ví dụ nhé.

It’s quite difficult to know how to use Present Simple just based on its definitions, isn’t it? Now, let’s have a look at some examples.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe audio phần này nhé.

Now, let’s listen to the audio.

Kế đến, chúng ta sẽ cùng học các qui tắc chính tả cho ngôi thứ ba (he, she, it) hay còn gọi là chủ ngữ số ít nhé.

Next, let’s learn some spelling rules for the 3rd person (he, she, it) or in other words, singular subjects.

Bây giờ chúng ta sẽ học về Adverbs and expressions of frequency nhé. Các bạn không cần cố gắng dịch nghĩa của các từ này làm gì. Mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách khác dễ hiểu và nhớ nhanh hơn bằng tiếng Anh.

Let’s move on to Adverbs and expressions of frequency. You don’t need to translate any of these words. I’ll show you another way to learn faster and easier using English.

Vậy thì Adverbs of frequency là gì. Đơn giản đó chính là các từ như always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Lần sau nếu như có ai đó hỏi bạn về adverbs of frequency, bạn chỉ cần nói đó chính là always, usually, often, vv. Không cần dịch nghĩa ra làm gì. Các bạn hãy cố gắng học theo dạng Anh-Anh như vậy mới nhanh chóng nói được tiếng Anh lưu loát.

What is Adverbs of frequency? It’s simply some words such as always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. The next time if any body asks you about adverbs of frequency, you just simply tell them they are always, usually, often, etc. No need to translate into your local language. You need to learn using English-English to speak fluently.

Kế đến mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng adverbs of frequency nhé.

Next, I’ll show you how to use Adverbs of frequency.

Bây giờ chúng ta sẽ học sang Expressions of frequency. Tương tự như cách học adverbs of frequency. Expressions of frequency là các cụm từ như: every day, once a week, vv. Chúng thường được đặt ở cuối câu.

Now, let’s learn about Expressions of frequency. Similar as adverbs of frequency, expressions of frequency are phrases such as: every day, once a week, etc. They usually go at the end of the sentence.

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem 1 vài ví dụ nhé. Mời các bạn nghe audio.

Now, let’s have a look at a few examples. Please listen to the audio.

Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Các bạn hãy viết các câu và các câu hỏi với thì hiện tại đơn.

Now, let’s go to the Practice part. Please write sentences and questions with the Present Simple.

Các bạn đã xong chưa? Chúng ta cùng xem đáp án nhé.

Alright? Have you finished? Here are the answers.

Tiếp theo, các bạn hãy sắp xếp các từ bên dưới theo đúng trật tự.

Next, please put the words in the right order.

Các bạn đã xong chưa? Chúng ta cùng xem đáp án nhé.

Alright? Have you finished? Here are the answers.

Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần không thể thiếu trong mỗi bài giảng, đó chính là từ vựng.

Now, let’s go to Vocabulary.

Sau cùng, như thường lệ, mình để phần bài tập ở dạng google forms. Link ở bên dưới, phần description. Các bạn nhớ làm và submit qua cho mình nhé. Nếu bạn nào muốn rèn luyện nhiều hơn cho nhanh tiến bộ thì mình khuyến khích các bạn nên làm.

I attached a Google Forms link as an assignment. You can do that and submit it to me. If you wanna improve much faster, I encourage you to finish it.

Cám ơn các bạn vì đã theo dõi. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào và share cho bạn bè của mình nhé. Nếu như có chỗ nào các bạn chưa hài lòng hoặc muốn mình bổ sung thêm gì vào bài giảng thì hãy comment bên dưới. Mình chắc chắn rằng các video tiếp theo sẽ ngày càng tốt hơn. Mình là John Carnegie của Trung tâm Anh ngữ Wealth Success. Hẹn gặp lại các bạn.

Thank you very much for watching. If you like it, please subscribe to ensure you’re not missing any videos and share it with your friends. If you’re not satisfied at any certain points or want me to add something more into the lessons, please leave your comments below. I’m very sure the next videos will be much better. I’m John Carnegie from Wealth Success English Centre. Bye for now.

admin

Thảo luận

Facebook