Unit 5: Personality

Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình eEnglish cấp độ Pre-intermediate của Trung tâm Anh ngữ Wealth Success. Mình là John Carnegie. Nếu như bạn đang tìm kiếm một chương trình tiếng Anh giao tiếp chuyên nghiệp thì bạn đã chọn đúng nơi rồi.

Hey guys. Welcome back to eEnglish – Pre-intermediate. I’m John Carnegie from Wealth Success English Centre. Are you searching for a Professional Communication (PC) English Program? Then you’re in the right place.

Thumbnail Unit 5 - Personality

Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài: Personality (nghĩa là cá tính)

Today, our lesson is “personality”.

Bây giờ chúng ta sẽ qua phần Adjective Pronunciation (phát âm tính từ). Mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc 16 tính từ thông dụng dùng để miêu tả tính cách con người nhé.

Now, let’s go to Adjective Pronunciation. I will teach you to pronounce sixteen common adjectives which are used to describe personality.

Bây giờ các bạn sẽ nối các tính từ vào đúng các definitions (định nghĩa) của chúng nhé. Các bạn hãy sử dụng các tính từ vừa học để hoàn thành phần bài tập này. Đầu tiên các bạn sẽ đọc definitions (định nghĩa). Sau đó các bạn sẽ chọn 1 tính từ thích hợp với định nghĩa và điền vào phần Adjective. Kế đến, ở phần opposite (trái nghĩa) các bạn sẽ điền tính từ trái nghĩa với tính từ đã chọn trước đó.

Now, please match the adjectives with the definitions. You can use all the adjectives you have just learnt to complete this assignment. First of all, please read the definitions carefully. Afterwards, you choose the most suitable word and fill in the Adjective part. Next, in the opposite part, you can add another adjective which is opposite to the first one.

Các bạn đã làm xong chưa? Chúng ta sẽ cùng nghe đáp án nhé.

Alright? Have you finished? Let’s listen to the answers from the audio.

Các bạn hãy hoàn thành 4 câu definitions tiếp theo nhé.

Please complete the next four definitions. 

Các bạn đã làm xong chưa? Chúng ta sẽ cùng nghe đáp án nhé.

Alright? Have you finished? Let’s listen to the answers from the audio.

Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần không thể thiếu trong mỗi bài giảng, đó chính là từ vựng.

Now, let’s go to Vocabulary.

Sau cùng, như thường lệ, mình để phần bài tập ở dạng google forms. Link ở bên dưới, phần description. Các bạn nhớ làm và submit qua cho mình nhé. Phần này không bắt buộc nhưng nếu bạn nào muốn rèn luyện nhiều hơn cho nhanh tiến bộ thì mình khuyến khích các bạn nên làm.

I attached a Google Forms link as an assignment. You can do that and submit it to me. This part is not a MUST. However, if you wanna improve much faster, I encourage you to finish it.

Cám ơn các bạn vì đã theo dõi. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào. Nếu như có chỗ nào các bạn chưa hài lòng hoặc muốn mình bổ sung thêm gì vào bài giảng thì hãy comment bên dưới. Mình chắc chắn rằng các video tiếp theo sẽ ngày càng tốt hơn. Mình là John Carnegie của Trung tâm Anh ngữ Wealth Success. Hẹn gặp lại các bạn.

Thank you very much for watching. If you like it, please subscribe to ensure you’re not missing any videos. If you’re not satisfied at any certain points or want me to add something more into the lessons, please leave your comments below. I’m very sure the next videos will be much better. I’m John Carnegie from Wealth Success English Centre. Bye for now.

admin

Thảo luận

Facebook