Các bé Emma, Komina và Kitty trong lớp FUNNY 4 đang tập trả lời câu hỏi theo phương pháp phản xạ nhanh (Q&A). Các bé nghe câu hỏi trực tiếp từ giáo viên và trả lời nhanh thông qua bài học “A Funny Monkey”.

Các bé đang dần hình thành khả năng nghe nói, giao tiếp tự tin như người bản ngữ mà không cần thông qua phiên dịch Anh – Việt hoặc Việt – Anh.

Reading A Funny Monkey

 

 

admin

Thảo luận

Facebook