Đây là bài phát biểu của Steve Jobs trước sinh viên tốt nghiệp của trường đại học Standford năm 2005. Lắng nghe 3 câu chuyện về cuộc đời của Steve sẽ giúp các bạn học hỏi được rất nhiều điều.

Câu nói nổi tiếng của Steve trong bài phát biểu này: Stay Hungry, stay foolish.

alg-steve-jobs-stanford-jpg

 

 

admin

Thảo luận

Facebook