Nếu bạn cho đi 1 chút tình yêu, bạn cũng sẽ nhận lại được 1 chút yêu thương (If you give a little love you can get a little love of your own). Hãy cho đi yêu thương dù là nhỏ bé mỗi ngày, để tình yêu thương đó được nhân rộng bạn nhé…

iStock_000018332327Medium

HÃY sống có ý nghĩa hơn.

 

 

admin

Thảo luận

Facebook