Bé Huy Tài lần đầu được quay phim. Tuy là có hơi run nhưng bé vẫn đọc rất tốt bài của mình.

Unit 3 - This is my nose

 

 

admin

Thảo luận

Facebook